Hình ảnh có nhãn

Cream Tea at the Ballyrobin

 
Enjoy a Cream Tea in the Olde Worlde charm of the Ballyrobin Restaurant.
 
Our sumptuous Cream Tea includes;
  • Eton Mess
  • Slice of Victoria Sponge
  • Scone (with Jam and cream)
  • Tray Bake
  • Coffee/Tea
All that for £12.95 Per Person.
 
Add sandwiches for £3.50
Add a Glass of Mimosa for £3.50
 
BOOKING ESSENTIAL - At the time of booking please let us know about allergen or dietary requirements.
AVAILABLE - Monday to Friday
Hình ảnh có nhãn

Liên Hệ

Địa chỉ

Ballyrobin Country Lodge
144-146 Ballyrobin Road,
Aldergrove, Crumlin,
County Antrim,
Northern Ireland,
BT29 4EG, Vat Nr GB361365796

Điện Thoại

+44 28 9442 2211

Email

info@ballyrobincountrylodge.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+44 28 9442 2211

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách