Location & Directions to Ballyrobin Country Lodge

Ballyrobin Country Lodge
144-146 Ballyrobin Road,
Aldergrove, Crumlin,
County Antrim,
Northern Ireland,
BT29 4EG
 
 
Sat Nav Coordinates
(54.66716295074813, -6.19355320930481)
 
 
Public Transport
Translink Airport Express 300
 
Belfast Europa Buscentre > M2 > Templepatrick > Airport Terminal
 
 
Taxi services are also available, contact reception for details.

Liên Hệ

Địa chỉ

Ballyrobin Country Lodge
144-146 Ballyrobin Road,
Aldergrove, Crumlin,
County Antrim,
Northern Ireland,
BT29 4EG, Vat Nr GB361365796

Điện Thoại

+44 28 9442 2211

Email

info@ballyrobincountrylodge.com

Gọi Chúng Tôi

+44 28 9442 2211

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách